Ainia Finnish Ainia English

Tietosuojaseloste

Tämä on Ainia Innovations Oy:n ja Ainia Solutions Oy:n yhteinen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Seloste kuvaa mitä tietoja keräämme asiakkaista ja verkkosivuvierailuista sekä miten tietoja käsitellään ja miten ne suojataan.

Rekisterinpitäjä

Ainia Innovations Oy, Tekniikantie 14, 02150 Espoo, Y-tunnus: 2183719-2
Ainia Solutions Oy, Tekniikantie 14, 02150 Espoo, Y-tunnus: 0886413-7

Tietosuojavastaava

Jesse Lantinen
+358 50 374 8349
jesse.lantinen@ainia.fi

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito, sen hoitaminen ja kehittäminen sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Lisäksi henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan ja rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän kanavien kautta.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja henkilöistä:

Henkilötietoja säilytetään enintään 12 kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Asiakkaiden, joilla on voimassa oleva palvelusopimus rekisterinpitäjän kanssa, tiedot säilytetään sopimussuhteen ajan. Mikäli sopimuksessa ei ole määritelty muuta, tiedot poistetaan 12 kuukauden sisällä Asiakkaan sopimuksen päättymisestä.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään yrityksiltä asiakassuhteen alkaessa ja luonnollisilta henkilöiltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median, asiakastapaamisten, sähköisten rekisteröitymis-, yhteydenotto- ja tilauslomakkeiden kautta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lähtökohtaisesti tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja tullaan myöhemmin siirtämään EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa täyttää EU:n komission riittävän tietosuojan maan kriteerit, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) tai siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Mahdollinen tiedonsiirto varmistetaan aina ja toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää yhteenvetoa tallennetuista henkilötiedoistaan, vaatia näiden tietojen oikaisemista tai poistamista (tulla unohdetuksi). Henkilöllä on lisäksi oikeus peruuttaa suostumuksena tiedonsiirtoon EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän tietosuojavastaavalle. Rekisterinpitäjä voi vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sekä suojataan asiattomien pääsyltä ja käsittelyltä. Rekisteriin on käyttöoikeus vain Ainia Innovations Oy:n ja Ainia Solutions Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka ylläpitävät tai kehittävät järjestelmää. Rekisteriä käytettäessä tietokoneet ja älypuhelimet, joilla rekisteriä käytetään, on suojattu henkilökohtaisin kirjautumistiedoin ja salasanoin. Ainia.fi verkkosivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla, joka varmistaa, että sivuston käyttäminen ja tietojen antaminen on turvallista.

Linkit & evästeet

Ainia Innovations Oy käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) kävijätilastojen seuraamiseksi ja palveluiden parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoja muun muassa IP-osoitteesta ja vierailluista verkkosivuista. Tekstitiedosto sisältää myös pienen määrän tietoa, jota kävijän internetpalvelin voi lukea vieraillessa seuraavan kerran samalla sivulla. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Sivustoillamme voi olla linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Ainia Innovations Oy ja Ainia Solutions Oy eivät vastaa tällaisten ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä.


Laadittu 25.5.2018. Päivitetty 11.7.2018.