Anywhere365

Anywhere365 – suora ja salamannopea yhteys organisaatiosi asiantuntijoihin

Anywhere365 on keskustelunhallintasovellus, joka toimii sekä sisäisenä että ulkoisena Contact Centerinä. Anywhere365 mullistaa työtapoja ja tuo tiedolla johtamisen asiakaspalveluun. Ei jälleen yhdellä uudella työkalulla, vaan yhdistäen jo olemassa olevia kommunikaatiokanavia, joita jokaisella yrityksellä on käytössään useita.

Anywhere365 mahdollistaa korkealaatuisten asiakas- ja tukipalvelujen tarjoamisen aivan uudella tavalla, mikä johtaa sisäisesti toiminnan tehostumiseen ja ulkoisten asiakkaiden näkökulmasta parempaan asiakaskokemukseen. Järjestelmän tuottaman datan avulla yritys voi kehittää palvelujaan juuri siellä, missä tarvitaan.

Tehoa suurten ja keskisuurten organisaation asiantuntijuuden hallintaan

Anywhere365 sopii parhaiten organisaatioihin, joissa tukitoiminnot ovat esimerkiksi eri sijainneissa ja eri osastoilla. Asiakkaan ottaessa yhteyttä jossain ongelmassaan hänelle löydetään helposti asiasta tietävä ammattilainen tueksi. Suurta lisäarvoa ratkaisusta saavat esimerkiksi Contact Center -palveluita tarjoavat yritykset tai tukitoimintoja asiakkailleen tarjoavat teknologiayritykset.

Onnistunut asiakaskokemus johtaa kannattavampaan liiketoimintaan ja antaa ponnahduslaudan kohti kasvua.

 

Hyödyt

01

Osaamispääoma käyttöön

Asiakastuen ja erilaisten keskitettyjen palvelupisteiden hajauttaminen koko organisaatioon siten, että tukipyynnöt ohjautuvat suoraan asiaan erikoistuneelle henkilölle talon sisällä tai ulkopuoliselle taholle.

02

Hyödynnä nykyiset työkalut

Valjastaa yrityksissä laajalti käytetyt kommunikointivälineet (Microsoft Teams ja Skype for Business) yrityksen palvelukanavien käyttöön.

03

Kokonaiskuva asiakkaasta

Integroituu yrityksen järjestelmiin, esimerkiksi MS Dynamics, ServiceNow, Salesforce ja BMC Remedy.

VARAA TAPAAMINEN

Anywhere365