Ainia Switchboard

Asiakaspalvelun ja -kokemuksen uusi aika

Yritysten ja asiakkaiden välinen kommunikointi on murroksessa. Asiointia varten tarvitaan useita yhteydenottokanavia. Ihmisten ja ryhmien pitää kyetä kommunikoimaan niin organisaation sisällä kuin organisaation ja asiakkaiden välillä eri keinoin. Tavoitteena  on parantaa asiakastyytyväisyyttä ja helpottaa asiointia.

Cognigy – 24/7 personoitu asiakaspalvelu

Nostaa asiakkaiden ja loppukäyttäjien asioinnin aivan uudelle tasolle automatisoimalla palvelut tekoälypohjaisen Bot-teknologian avulla.

Tänä päivänä asiakkaat odottavat yrityksellä olevan verkkosivuilla chat-yhteys asiakaspalveluun, mikä hyvin hoidettuna johtaa erinomaiseen asiakaskokemukseen. Yrityksen kannalta haasteena on tietenkin se, kuinka hyvän chat-palvelun luominen onnistuu ilman valtavien resurssien sitomista siihen.

Hyödyt

Miten Cognigy eroaa muista bottiratkaisuista?

Tekoälyä hyödyntäviä chattibotteja löytyy markkinoilta pilvin pimein. Niiden suurin haaste on konfiguroinnin tarve. Jos palvelu on suppea, konfigurointia ei sinänsä ole vaikeaa, mutta vaatii kuitenkin käyttäjältään koodausosaamista.

Perinteisten bottien apu on myös rajallinen, jolloin palvelu tyssää, kun asiakas ottaa esiin asian, johon bottia ei ole konfiguroitu. Cognigyllä asiointipolku voidaan rakentaa siten, että tarvittaessa ihminen osallistu asioinnin hoitoon monimutkaisissa tilanteissa ja rutiineihin siirryttäessä tekoäly jatkaa työtään.

Tarjoamme Cognigyä palvelusopimuksella, jossa asiakasta autetaan tuotteen käyttöönotossa, käyttäjäkoulutuksissa sekä jatkossa ylläpidossa ja pienkehityksessä, jotta asiakas saa varmasti haluamansa lisäarvon siitä irti.

Anywhere365 – moderni asiakaspalvelukeskus

Valjastaa yrityksissä laajalti käytetyt kommunikointivälineet (Microsoft Teams ja Skype for Business) yrityksen palvelukanavien käyttöön.

nywhere365 on keskustelunhallintasovellus, joka toimii sekä sisäisenä että ulkoisena Contact Centerinä. Anywhere365 mullistaa työtapoja ja tuo tiedolla johtamisen asiakaspalveluun. Ei jälleen yhdellä uudella työkalulla, vaan yhdistäen jo olemassa olevia kommunikaatiokanavia, joita jokaisella yrityksellä on käytössään useita.

Asiakkaan (oli se sitten sisäinen tai ulkoinen) ottaessa yhteyttä Anywhere auttaa analysoimaan, missä vaiheessa asiakaspolkua hän on, jolloin palvelua ja asiakaskokemusta saadaan optimoitua. Anywhere365 identifioi soittajan ja näyttää, onko hänet mahdollisesti ohjattu talon sisältä miten nykyisen asiakaspalvelijan luokse.

Hyödyt

Tehoa suurten organisaation asiantuntijuuden hallintaan

Anywhere365 sopii parhaiten suurin organisaatioihin, joissa tukitoiminnot ovat esimerkiksi eri sijainneissa ja eri osastoilla. Asiakkaan ottaessa yhteyttä jossain ongelmassaan hänelle löydetään helposti asiasta tietävä ammattilainen tueksi.

Onnistunut asiakaskokemus johtaa kannattavampaan liiketoimintaan ja antaa ponnahduslaudan kohti kasvua.

Miten otat Ainia Switchboardin käyttöön?

01

Tarvekartoitus

Nykytilanteen läpikäynti ja liiketoiminnan odotukset

Toteutusehdotus soveltuvimmalle ratkaisulle

02

Proof of Concept

Ratkaisuehdotuksen asiakaskohtainen  esittely ja koekäyttö

Tulosten esittely

03

Toteutus

Toteutuskokonaisuuden sopiminen ja vaiheistaminen

Palvelun käyttöönotto ja hyödyntäminen liiketoiminnassa

VARAA AIKA