Nykypäivän palvelukommunikaation tason heikkeneminen

09.09.2020

Korkea asiakastyytyväisyys ja tehokas resurssien hyödyntäminen palvelukommunikaatiossa vaatii, että asiakas (sisäinen tai ulkoinen) ohjataan oikealle asiantuntijalle mahdollisimman nopeasti ja suoraviivaisesti. Asiakasta pitäisi pystyä palvelemaan laadukkaasti organisaation oikean resurssin toimesta huolimatta asiakkaan valitsemasta palvelukanavasta tai ajasta, jolloin asiakas ottaa yhteyttä.

IT-osaston ja järjestelmien käyttäjien päänsäryt

Digitalisaatio on tehnyt monen organisaation järjestelmäkenttään pirstoutuneisuutta ja järjestelmien tehottomuutta. Kyseinen ongelma näkyy siinä, että järjestelmien käyttäjät joutuvat liikkumaan eri kanavien ja salasanojen välillä pitkin päivää, jolloin aikaa tuottavaan työhön on vähemmän.

Puhun työssäni asiakkaiden kanssa paljon siitä, miten ratkaisumme tuo lisäarvoa ja hyötyä yrityksille, koska se ei lisää loppukäyttäjän tai IT:n päänsärkyjä uuden järjestelmän opettelulla tai pitkillä käyttöönottoajoilla.

Järjestelmähankkeella on loppukäyttäjille ja IT-osastolle valtavan suuri merkitys, eikä se ole vain yksittäisen liiketoiminnan tarpeeseen vaikuttava funktio.

Onnistumisen edellytyksiä järjestelmän näkökulmasta ovat;

Eri liiketoimintojen yhteen hiileen puhaltaminen

Niin datassa kuin eri yksiköidenkin välillä on nykypäivänä paljon siiloja. Tietoa joudutaan etsimään useasta eri paikasta ja oikeaa henkilöä tai asiantuntijaa ei saada kiinni silloin kun on suurin tarve.

Jatkuva kehittyminen ja kokonaisvaltaisesti harkittu liiketoiminta tarkoittaakin sitä, että eri liiketoiminnot puhaltavat yhteen hiileen ja järjestelmä sekä siitä saatava data tukee yrityksen jatkuvaa kehittämistä.

Onneksi nykyään on modernia teknologiaa, joka ratkaisee myynnin haasteita, pelastaa asiakaspalvelun tuskistaan, vähentää operatiivisia kuluja sekä vapauttaa aikaa henkilöstön tuottavaan työhön.

Haluatko pysyä ajan tasalla palvelukommunikaation uutisista ja asiantuntijasisällöistä? >

Ratkaisu auttamaan/tukemaan liiketoimintaasi

Ainian Switchboard Guys -ratkaisujen Anywhere365 on monikanavainen pilvipohjainen alusta, jolla hallitaan, reititetään ja raportoidaan kaikki organisaation dialogit. Yhteydenottoja laadullistetaan;

Päästään pois turhista yhteydenotoista, jotka kuormittavat väärää resurssia sekä saadaan ohjattua eri kanavista tulevia yhteydenottoja tehokkaammin oikeille henkilöille. Näin saavutetaan parempi;

Ja tulokset heijastuvat tietenkin suoraan asiakas- ja työntekijäkokemukseen sekä liiketoiminnan kehitykseen.

Vähemmän kustannuksia, enemmän irti nykyisistä järjestelmistä

Anywhere365 ei ole uusi työkalu tai järjestelmä, jonka käyttöä tarvitsee erikseen opetella, vaan se vastaa nykyiseen digitaaliseen murroksen haasteisiin hyödyntämällä olemassa olevaa Microsoft365-ekosysteemiä.

Ratkaisu rikastuttaa koko Microsoft365-infrastruktuurin ja muuntaa mm. Teamsin monikanavaiseksi puhelinjärjestelmäksi. Anywhere365 hyötykäyttää infrastruktuurista mm. SharePointia ja Azurea. Lisäksi organisaation jo käytössä olevat CRM ja ERP-järjestelmät saadaan tehostettua ja niiden data hyödynnettyä, kun Anywhere365 integroidaan niihin.

Pilvipohjaisen ja dynaamisesti skaalautuvan alustan avulla päästään matalampiin kuluihin IT- infrastruktuurissa eikä tarvita enää erillistä puhelinjärjestelmää. Rajapinnat mahdollistavat jatkuvan kustannustehokkaamman kehittymisen, ja lisäksi sen avulla pystytään puolittamaan IT-tuen tarve.

Oona Kankkunen

Sales Innovator