BMC HELIX DISCOVERY

BMC Helix Discovery – parasta mahdollista läpinäkyvyyttä IT-ympäristöstänne!​

Tuottaako IT-omaisuuteenne ja -palveluihinne liittyvä seuranta ja ennakointi harmaita hiuksia?​

“Tehotippa” IT-omaisuuden ja -palveluiden riippuvuuksien mallintamiseen

Kun yrityksien tietovarannot ja -palvelut siirtyvät yhä enenevästi pilveen rinnakkain jo olemassa olevan infrastruktuurin ja ohjelmistojen kanssa, on palvelukokonaisuuden toimivuuden varmistaminen elintärkeää. BMC Helix Discovery tuo läpinäkyvyyttä liiketoimintaanne tukevaan IT-omaisuuteenne sekä -palveluihinne kaikkine riippuvuuksineen.

Miksi BMC Helix Discovery?

01

Löytää riippuvuudet sijainnista riippumatta

Automatisoi IT-omaisuutesi ja -palvelut sekä niiden väliset riippuvuudet olivatpa ne pilvessä tai fyysisesti omassa datakeskuksessa. Ratkaisu tarjoaa luotettavan ja kustannustehokkaan perustan rakentaa turvalliset palvelut liiketoiminnalle.

02

Tunnistaa riskitekijät

Ohjelmisto löytää yhteyksiä ja riippuvuuksia eri teknologioiden välillä ja visualisoi ne. Teknologioita ja niiden välisiä yhteyksiä tunnistavat kirjastot päivittyvät jatkuvasti. Järjestelmä tunnistaa ympäristösi riskitekijät esimerkiksi vanhentuneiden ja haavoittuneiden ohjelmistoversioiden perusteella.​

03

Kattaa alustan, kuin alustan

Tukee Open Stack -, AWS- ja Azure-pilviteknologioita, On-premise – ja hybridiympäristöjä. Ohjelmisto tarjoaa tarkan läpinäkyvyyden ja pureutumisen IT-ominaisuuteen ja niiden riippuvaisuuksiin yksityiskohtaiselle tasolle saakka.​

Miten otat BMC Helix Discoveryn käyttöön?

01

Tarvekartoitus

Puolen päivän mittaisessa työpajassa käymme läpi nykytilanteenne: mitä tiedetään ja mitä ei tiedetä laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden luomista kokonaisuuksista sekä niiden välisistä riippuvaisuuksista sillä hetkellä. Sovimme mille priorisoidulle osa-alueelle laadimme toteutusehdotuksen BMC Helix Discovery -ratkaisun kokeilusta (Proof of Value).

02

Proof of Value

Tämä vaihe on napakka toteutus, jossa sovitun laite-, ohjelmisto- ja palvelukokonaisuuden tiedot viedään järjestelmään. Esittelemme inventoinnin tulokset: kokonaiskuvan ja riippuvuudet, sekä esimerkkejä tunnistetuista riskeistä tai haavoittuvuuksista. Tämän riskittömän tutustumisen kautta voitte tutustua ratkaisun hyötyihin ja nähdä inventoinnin tulokset käytännössä.

03

Toteutusprojektin suunnittelu

Sovimme yhdessä laite-, ohjelmisto- ja palvelukokonaisuuden, jossa hyödynnetään BMC Helix Discovery -ratkaisua. Ainia tekee halutun inventointilaajuuden perusteella yhteistyöehdotuksen. Käyttöönottoprojekti koostuu seuraavista päävaiheista: BCM Helix Discovery –palvelun käyttöönotto, konfigurointi, tulosten läpikäynti ja hyödyntäminen. Ratkaisua voidaan laajentaa myöhemmin asteittain ketteränä konfigurointina.

VARAA AIKA