5 tapaa, joilla kommunikaatioalusta parantaa liiketoimintaasi

27.02.2020

Viestintäkanavat yhdistävä kommunikaatioalusta mahdollistaa minkä tahansa yritykseen tehdyn yhteydenoton keskitetyn hallinnan.

Kommunikaatioalusta mahdollistaa liiketoimintasi kehittämisen viidellä tavalla:

Kommunikaatioalusta yhdistää eri palvelukanavat

Perinteinen haaste yrityksillä on se, että palvelukanavia on useita ja niitä hallitaan eri järjestelmillä. Ne voivat olla hallinnassa myös eri tiimeillä, joilla ei ole reaaliaikaista näkymää toistensa tekemiseen työkalujen sekamelskassa.

Tähän ongelmaan saadaan ratkaisu kommunikaatioalustalla, joka mahdollistaa digitaalisesti minkä tahansa asiakkaalta tulevan yhteydenoton keskitetyn hallinnan.Yhteydenotot voivat olla puheluita, chat-viestejä, verkkosivujen lomakkeiden kautta saatua tietoa tai vaikkapa yhteydenottoja some-kanavista, jotka saadaan kommunikaatioalustalla keskitetysti hallintaan vain yhtä loppukäyttäjäsovellusta – Microsoft Teamsia – käyttäen.

Asiakas saa nopeampaa ja parempaa palvelua

Keskitetty kommunikaatiotyökalu integroituu eri palvelukanavien lisäksi myös yrityksen CRM- ja Back Office -ratkaisuihin. Näin yhteydenottajan palveluhistoria saadaan näkyväksi, mikä parantaa asiakaspalvelua sekä laadullisesti että ajallisesti.

Kommunikaatioalustaa hyödyntämällä eri tiimeillä on sama, reaaliaikainen näkymä kaikkeen tekemiseen asiakkaiden kanssa. Palvelusta tulee tällöin asiakkaan näkökulmasta yhtenäistä, vaikka hän olisi vaihtanut lennosta kanavasta toiseen.

Organisaation osaaminen tehokkaammin käyttöön

Kommunikaatioalustan avulla organisaatiot voivat ottaa pelkkien palvelutiimien sijasta, tai niiden rinnalle, koko henkilöstönsä tuottamaan palvelua. Perinteisesti palvelupyyntöjä tiketöidään ja ne ohjataan kiertämään keskitettyjen Service Deskien kautta, mikä pahimmillaan aiheuttaa palveluun tuntien tai jopa päivien viiveen. Kommunikaatioalustan avulla palvelupyynnöt voidaan ohjata parhaille asiantuntijoille suoraan ilman välikäsiä.

Henkilöstön kompetenssialueiden tarkalla määrittelyllä mahdollistetaan, että palvelupyynnöt osataan tehokkaasti ohjata parhaille ja sillä hetkellä saatavilla oleville asiantuntijoille.

Toiminnan tai palvelun pullonkaulat näkyviksi

Kommunikaatioalustan avulla voidaan seurata kattavasti yhteydenottoja ja sitä, kuinka ne liikkuvat organisaatiossa – esimerkiksi kuinka asiat ovat ratkenneet ja onko asiakas saanut ylipäätään tarvitsemaansa palvelua.

Kun tällaista tietoa on saatavilla, voidaan sen avulla kehittää toimintaa. Palvelusta voidaan löytää erilaisia pullonkauloja, hidasteita tai umpikujia. Kun ne ovat tiedossa, voidaan palveluprosessia tai yrityksen toimintaa laajemminkin muovata siten, että toiminta asiakasrajapinnassa on jatkossa parempaa ja sujuvampaa.

Modernien palvelukanavien hyödyntäminen

Erilaiset sähköiset kommunikaatiokanavat on lisääntyneet viime vuosina valtavasti. Jotta yritykset ovat löydettävissä asiakkailleen, on niiden oltava esillä kanavissa, joissa heidän nykyiset ja potentiaaliset asiakkaansa ovat. Kanavien lisääntyessä niiden hallintaan on tarvittu iso joukko erilaisia työkaluja ja niitä käyttäviä ihmisiä.

Nyt tämä kokonaisuus tuodaan kommunikaatioalustan avulla hallittavaksi Microsoft Teamsiin, jonka käyttö yleistyy suomalaisissakin yrityksissä koko ajan.

Anywhere365 on tarvitsemasi kommunikaatioalusta

Anywhere365 on edellä mainitut kanavat ja työkalut yhdistävä kommunikaatioalusta, joka tarjoaa yrityksille keskitettyä asiakaspolkujen hallintaa Microsoft Teamsia tai Skypeä käyttäen. Anywhere365 integroituu yleisimpiin CRM- ja Back Office -järjestelmiin, mikä varmistaa parhaan mahdollisen asiakaspalvelun toteutumisen.

Tutustu Anywhere365-kommunikaatioalustaan >

Jesse Lantinen

CTO